sloup mMožnost uzamknutí kola pod schody před vstupem do čekárny k nově instalovanému sloupu.