Praktik usb 2015 mEKG – je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce. Kromě toho může odhalit zvětšení jednotlivých srdečních oddílů.

K čemu je?
Záznam elektrické aktivity srdce ukáže:

  • odchylky od pravidelného rytmu,
  • poruchy tvorby nebo převodu vzruchu v srdečním svalu,
  • nedostatečnou výživu jednotlivých částí srdce (ischemii),
  • starší poškození srdečního svalu,
  • lokalizaci postižení a jeho rozsah.

EKG jednoduchým a nebolestivým způsobem monitoruje činnost srdce a včas upozorní na všechny odchylky. Díky tomu se můžete začít včas léčit a snižujete riziko náhlé smrti při srdečním selhání.