Multifunkční analyzátor, který během několika sekund ukáže výsledky

cube

CRP:

CRP je zkratka označující tzv. C-reaktivní protein. Jedná se o bílkovinu vznikající v akutní fázi obranného procesu našeho imunitního systému. Jedná se tedy o velmi citlivý parametr jakékoliv probíhajícího zánětu. Jeho hodnota se však mimořádně zvyšuje při bakteriálních infekcích, a to na několika desetinásobků běžné hodnoty už po 6 - 12 hodinách od propuknutí bakteriální infekce. U virové infekce se jeho hladiny zvyšují relativně málo a proto stanovení této bílkoviny (CRP test) lze použít na rozlišení původce zánětu - bakterie hladinu CRP "zvyšují", viry hladinu CRP prakticky neovlivňují (nebo jen slabě).

Zbraní proti zbytečnému braní antibiotik při virových infekcích může být právě změření hladiny CRP.

INR:

Zkouška krevní srážlivosti sloužící k monitorování a úpravě léčby warfarinem.

GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN

Domácím měřením glykémie glukometrem zjistíme pouze momentální stav hladiny cukru v krvi. Tento aktuální stav můžeme ovlivnit krátkodobou dietou, nebo hladověním (např.přes noc apod.) nebo dodržováním přísné životosprávy několik dnů před odběrem krve. Na rozdíl od toho výsledek měření HbA1c (GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN) ukazující hladinu glykémie za 4-6 týdnů zkreslit nelze a odráží schopnost (nebo i neschopnost) nemocného dodržet základní pravidla diety a životosprávy. HbA1c je proto stále považován za nejdůležitější parametr kompenzace cukrovky.