Výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou - na žádost pacienta

cena

Aplikace očkovacích látek - mimo povinný očkovací kalendář, aplikace injekce do svalu
100 Kč
Vyšetření na vlastní žádost pacienta nebo organizace 600 Kč
Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony bez laboratoře, bez EKG 400 Kč
Vyšetření EKG
160 Kč
Tlakový holter (24 hodinové monitorování tlaku) 400 Kč
Pulzní oxymetrie (změření saturace krve kyslíkem) 50 Kč
Odběr ze žíly na vlastni žádost pro labor. vyšetření 50 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta, organizace, komerční účely
200 Kč
Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu 50 Kč
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace 500 Kč
Jednoduchý administrativní výkon bez vyšetření pacienta 100 Kč
Vystavení duplikátu zdravotního dokladu (PN, lístek na peníze apod.) 100 Kč
Kopie ze zdravotní dokumentace /1 strana/ 5 Kč

Speciální testy - na žádost pacienta

Stanovení výše CRP - indikátor nutnosti použití antibiotik u bakteriálního zánětu
150 Kč
Stanovení FOB - test pro zjištění přítomnosti krve ve stolici 150 Kč
Vratná záloha na služby - vydání FOB testu (propadá v případě znehodnocení testu) 50 Kč
Stanovení INR z kapilární krve 200 Kč
Změření hladiny cukru glukometrem 20 Kč

Zdravotní prohlídka a posouzení zdravotního stavu pro vydání potvrzení

potvrzení první přihlášky na VŠ, SŠ (každá další )
100 (50) Kč
do zaměstnání 600 Kč
pro krátkodobé brigády (např. vedoucí letních táborů apod.) 200 Kč
pro rekvalifikační kurzy Úřadu práce 200 Kč
pro řidičský průkaz 300 Kč
pro zbrojní průkaz 600 Kč
k prodloužení zbrojního průkazu 200 Kč
pro profesní průkazy / potravinářský, svářečský, zdravotní, apod./ 200 Kč
pro umístění do domova pro seniory 200 Kč
pro sepsání návrhu léčebně rehabilitační léčby na žádost klienta, rekondiční pobyty
300 Kč
pro podklady k úrazové pojistce (posudek o bolestném) 500 Kč
o zdravotním stavu před výjezdem do zahraničí 300 Kč