• Všeobecná zdravotní pojišťovna (111, VZP)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201, VoZP)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205, ČPZP)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (207, OZP)
  • Zdravotní pojištovna ministerstva vnitra (211, ZPMV)

Registruji pacienty z Jihlavy a okolí do vzdálenosti 10 km od ordinace.